Privacybeleid Keesmakers

Privacyverklaring – Versie 1

Deze verklaring is het laatst aangepast op 5-10-2023

Bij Keesmakers maken we het verschil voor mensen die gezonder willen eten. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Naast gezond en lekker eten, vinden wij zorgvuldige omgang met jouw gegevens ook belangrijk. Deze privacyverklaring hebben we opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Westland Kaas
Juridische Zaken
 
Postadres: 
Antwoordnummer 13 
1271 EP Huizen 
  
Websitewww.Keesmakers.nl
Emailprivacy@westland-kaas.nl
  
Tel+31 (0)35 528 75 28
  
BTWNL858089531B01
KvK69979863

Mocht je specifieke vragen hebben over het verwerken van je gegevens, dan kun je ons bellen of een e-mail sturen naar privacy@westland-kaas.nl.

De persoonsgegevens die wij verwerken verkrijgen we van jou, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan het in sommige gevallen voorkomen dat we gegevens voor onze dienstverlening gegevens krijgen via een derde partij.

Persoonsgegevens

Wij verwerken diverse categorieën persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de reden van ons contact.

 • Algemeen contact

Wanneer je ons een e-mail of een bericht via de website stuurt dan verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres en/of telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

Dit doen wij om je vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk af te kunnen handelen.

 • Inschrijving Nieuwsbrief

Wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

Deze gegevens gebruiken we om je de nieuwsbrief te versturen en te zorgen dat we je bij de juiste naam aanspreken.

 • Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt (zoals nu waarschijnlijk het geval is) én akkoord gaat met het plaatsen van cookies, verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • Ip-adres

Dit gegeven gebruiken wij om te analyseren hoe onze website presteert.

 • Deelname actie

Wanneer je deelneemt aan één van onze acties dan verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres en/of telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • IBAN*

Deze gegevens verwerken wij om de actie te bevestigen en contact te houden over (de voortgang van) de actie. Tevens gebruiken we dit om fraude te voorkomen. In bijzondere gevallen wordt het adres gebruikt om producten te verzenden. *IBAN registreren wij alleen voor acties waarbij wij een geldbedrag overmaken naar jou.

 • Solliciteren

Wanneer je bij ons wilt komen werken of stage lopen, dan verwerken wij ten hoogste de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail adres en/of telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • v.
 • Foto*

Deze gegevens verwerken wij om een goede beoordeling te kunnen maken of je geschikt bent voor de functie of opdracht waar je op reageert en contact met je te houden over het sollicitatietraject. *Foto vinden we leuk om te ontvangen, maar dat is absoluut niet verplicht. Wanneer je wordt aangenomen zullen we volgens wettelijke verplichting een kopie van je identiteitsbewijs verwerken.

Grondslagen

Natuurlijk verwerken wij al die gegevens niet zomaar. Onze verwerkingen kennen verschillende grondslagen:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

Wanneer je deelneemt aan een (geld terug) actie, zijn wij voor de uitvoering van de overeenkomst genoodzaakt om enkele gegevens te verwerken.

 • Wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om enkele persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om financiële administratie te bewaren.

 • Gerechtvaardigd belang

Voor onze klantenservice en afhandeling van verzoeken of vragen is er een gerechtvaardigd belang in het verwerken van persoonsgegevens. Hetzelfde geld voor sollicitatietrajecten.

 • Toestemming

Wanneer we jou gegevens verwerken op basis van toestemming, dan zullen we dat, per verwerking, afzonderlijk aan je vragen. Zoals bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief of cookies.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben dit zo ingesteld dat dit voldoet aan de AVG. Daarvoor hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google;
 • De IP-adressen die we verzamelen worden geanonimiseerd;
 • Verzamelde gegevens worden niet met Google gedeeld.

Omdat we hiervoor alleen functionele cookies gebruiken is een cookiebanner niet verplicht.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, geven wij niet zomaar door aan anderen. Toch kunnen we in bepaalde gevallen gegevens uitwisselen met derden. Keesmakers B.V. kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van anderen, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze mogen jouw gegevens alleen verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Het kan ook zijn dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen je gegevens nooit aan iemand anders geven voor commerciële doeleinden, tenzij je daar expliciet mee akkoord bent gegaan.

Doorgifte buiten de EER

De EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Naast de EU-landen, betreft dit Lichtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten dit gebied verwerkt worden, in het bijzonder in de VS van Amerika. Wij hebben overeenkomsten gesloten met de partijen die jouw gegevens daar verwerken, waardoor wij kunnen waarborgen dat zij aan de wetgeving in Nederland voldoen.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaren van gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die we eerder in deze verklaring hebben genoemd. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden omdat we ons moeten houden aan een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht. Zo zullen we bepaalde gegevens van ‘geld terug-acties’ 7 jaar bewaren. De meeste personeelsgegevens bewaren we 5 jaar. Andere gegevens worden doorgaans niet langer dan een jaar bewaard.

 

Beveiliging van gegevens

Keesmakers B.V. heeft jouw gegevens op meerdere manieren beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Online maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij je registreert, of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek, ontvang je binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben. Je kunt altijd een verzoek doen om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen, te anonimiseren of af te schermen. Je kunt ook een toestemming die jij ons eerder hebt gegeven, intrekken.

Ook kun je verzoeken om de overdracht van je gegevens, of bezwaar aantekenen tegen de verwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij gegevens verwerken, laat het dan vooral aan ons weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing

Het kan zijn dat Westland Kaas deze verklaring aanpast. Nieuwe versies publiceren we altijd op onze website. Wij raden je daarom aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.