Retail

Welkom op de retailpagina van Keesmakers. Hier kun je van onze retailproducten de meest recente info en packshots vinden. Wij verzoeken om deze informatie te gebruiken als basis rondom introducties, aanbiedingen en overige communicatie.

Let op: er zijn strenge regels rondom de communicatie van producten. Kees mag officieel niet aangeduid worden als ‘kaas’. Bovendien is het niet toegestaan om voedings- en gezondheidsclaims te maken, tenzij ze zijn goedgekeurd. In onze bestanden staan goedgekeurde uitingen.

Per product kun je hieronder de beschikbare bestanden downloaden:

Kees Gerijpt
Excel bestand met productinformatie + packshot

Kees Extra Gerijpt
Excel bestand met productinformatie + packshot

Kees Komijn
Excel bestand met productinformatie + packshot

Kees Rasp
Excel bestand met productinformatie + packshot